CSFL Championship Game History

Year Date Champion Opponent Location Score
2024 Nov. 15-17 - - TBA -
2023 Nov. 12 Navy Army West Point West Point, NY 28-23
2022 Nov. 13 Navy Army West Point Annapolis, MD 28-21
2021 Nov. 13 Navy Army West Point Mansfield, PA 9-7
2020 No Game (COVID-19)
2019 Nov. 8 Army West Point Navy Philadelphia, PA 13-0
2018 Nov. 10 Navy Army West Point Hillburn, NY 24-10
2017 Nov. 10 Army West Point Penn West Point, NY 10-0
 
 
 
 
x